Regulamin Programu Afiliacyjnego

REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO
Warunki korzystania z usługi i Regulamin programu sprzedaży partnerskiej produktów BeShaped.

 1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.
 3. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu:

- By przystąpić do Programu partnerskiego należy mieć ukończone 18 lat
- Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane rozwiązania nie mogą brać udziału w Programie.
- Należy udostępnić swoje dane, takie jak: pełne imię i nazwisko, ważny adres email i wszelkie inne informacje niezbędne do dokończenia procesu rejestracyjnego
- Konto może być używane tylko przez osobę która je założyła. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione
- Odpowiedzialność za utrzymanie konta i chronienie poufności hasła leży po stronie osoby która je założyła. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony
- Jedna osoba prawna nie może utrzymywać więcej niż jednego konta
- Nie możesz używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.

 1. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie nadany dostęp do sytemu przez który będzie można generować linki umieszczać w swojej witrynie, newsletterze lub innych wiadomościach, które wysyłasz do swoich odbiorców.
 2. Linki partnerskie powinny odnosić użytkownika na stronę oferowanego produktu. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pośrednictwem zamieszczonego przez Ciebie linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję w wysokości 10% wartości zamówienia. Linki afiliacyjne są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy.
 3. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli nasz system nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.
 4. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji nastąpi w ciągu 30 dni po wystawieniu faktury przez uczestnika.
 5. Nie można kupować produktów przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki partnerskie.
 6. Obowiązki wynikające z przystąpienia do Programu partnerskiego

Przystępując do programu partnerskiego uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
- upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w Twojej witrynie nie narusza jakichkolwiek porozumień między Tobą, a osobami trzecimi
- dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych w Twojej witrynie (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych)
- zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności)

 1. Czas trwania Programu partnerskiego

Do programu partnerskiego można przystąpić w każdej chwili. Moment rozpoczęcia współpracy jest potwierdzany mailowo.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.